PLEAN CEACHTA

Fáilte chuig an leagan Gaeilge den tsuíomh gréasáin, ina bhfuil na pleananna ceachta idirghníomhacha uile a bheidh ag teastáil uait le beocht a chur sa Múú Criú i do sheomra ranga.

Is bealach spraíúil, spreagúil agus oideachasúil é an Múú Criú do dhaltaí le foghlaim faoi stíl mhaireachtála shláintiúil agus cothú. Tá ár bpleananna ceachta curtha le chéile le go mbeidh gníomhaíochtaí spraíúla, deiseanna comhtháite agus gníomhaíochtaí breise iontu, agus le scileanna litearthachta a fhorbairt. Agus é forbartha ag múinteoirí, do mhúinteoirí, tá an clár deartha le naisc láidre leis an gcuraclam agus le hobair laistigh de sheomra ranga gnóthach.

PLAY VIDEO

CEACHTA 1: Bia Sláintiúil

PLEAN CEACHTA: Naíonán
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Chun cuidiú le daltaí Pirimid an Bhia a thuiscint; eolas a scaipeadh faoin ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun foghlaim conas roghanna sláintiúla a dhéanamh maidir le bia.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cothú: An próiséás ina bhfaigheann agus ina n-úsáideann an corp na cothaithigh ó bhianna.
Cothaithigh: Substaintí a fhaighimid ónár mbia a sholáthraíonn an cothú atá riachtanach leis an gcorp a chaomhnú, m.sh. carbaihiodráití, próitéiní, saillte, vitimíní agus mianraí.
Fuinneamh ó Bhia: Fuinneamh a fhaigimid ón mbia a ithimid, a bhíonn ag teastáil ón gcorp le haghaidh gníomhaíochta siciúla agus meabhairghníomhaíochta.
Aiste Chothromaithe Bia: Ag ithe na ngrúpaí bia i méid na gcodanna atá molta.
Méid na gCodanna: Méid an bhia a thugtar do dhuine amháin de ghnáth.
Pirimid an Bhia: Léaráid a bhfuil cruth pirimide uirthi ina bhfuil na bianna leis na cothaithigh chéanna curtha le chéile i ngrúpaí.
Táirgí Déiríochta: Bainne agus tairgí déanta as bainne ar nós cáis agus iógart.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Céim 1: Réamhrá

 • Cuir Pirimid an Bhia ar taispeáint sa seomra ranga. Cuireann Pirimid an Bhia de chuid na Roinne Sláinte treoirlínte de bhia sláintiúil ar fáil dóibh siúd atá
  5 bliana d’aois agus níos sine. Iarr ar an rang na gnáthbhianna laethúla a thaitníonn leo a ainmniú agus iarr orthu na grúpaí ina bhfuil na bianna sin a aimsiú. Iarr ar na páistí na roghanna bia sláintiúla agus na cinn nach bhfuil chomh sláintiúil sin a phlé. Fiafraigh de na daltaí cén fáth a gceapann siad go bhfuil seilfeanna áirithe níos mó ná cinn eile.
 • Mínigh go bhfuil riachtanais éagsúla bia ag gach duine. Braitheann sé ar rudaí cosúil le méid an choirp, aois, inscne, agus an leibhéal gníomhaíochta.

Céim 2: Pirimid an Bhia

Ag tosú ag bun na pirimide agus tú ag bogadh aníos go barr na pirimide, mínigh gach seilf.

Glasraí, Sailéad agus Torthaí

Príomhfheidhm: Cuireann na bianna seo vitimíní, mianraí agus snáithín ar fáil.

Méid codanna: 5-7 gcuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: úll, oráiste, banana nó piorra amháin ar mheánmhéide; 10 bhfíonchaor; 16 shú craobh; 1⁄2 chupán glasraí cócaráilte (úr/reoite); babhla sailéid nó anraith glasraí de dhéantús baile.

Gránaigh Caiscín agus Aráin, Prátaí, Pasta agus Rís

Príomhfheidhm: Is iad na bianna ón seilf seo na foinsí fuinnimh is fearr le haghaidh do choirp.

Méid codanna: 3-5 chuid in aghaidh an lae do bhuachaillí. 3-4 chuid in aghaidh an lae do chailíní.

Aon chuid amháin: 2 shlisín tanaí aráin chaiscín; 1/3 de chupán de choirce leitean tirim; 2 ghnáthphráta nó 4 phráta bheaga; cupán amháin de phasta, rís, núdail nó cúscús atá cócaráilte.

Bainne, Iógart agus Cáis

Príomhfheidhm: Is foinsí tábhachtacha cailciam iad bainne, iógart agus cáis, mianra atá ag teastáil le haghaidh cnámh agus acla sláintiúla.

Méid codanna: 3 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 5 agus 8 mbliana d’aois; 5 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois.

Aon chuid amháin: Gloine bainne 200ml; pota iógairt 125g; nó píosa 25g de cháis chrua.

Feoil, Éanlaith, Iasc, Uibheacha, Pónairí agus Cnónna

Príomhfheidhm: Is foinsí maithe próitéine agus iarainn iad na bianna seo.

Méid codanna: 2 chuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: 50-75g de mhairteoil, muiceoil, uaineoil, feoil mhionaithe nó sicín atá cócaráilte agus trua; 100g d’iasc nó tófú atá cócaráilte; 2 ubh; 40g de chnónna nó síolta gan salann.

Leatháin agus Olaí Beagmhéathrais

Príomhfheidhm: Soláthraíonn leatháin agus olaí saillte riachtanacha ach níl siad ag teastáil ach i méideanna fíorbheag.

Méid codanna: Bain úsáid as an méid is lú agus is féidir.

Aon chuid amháin: 1 chuid de phaicéad leatháin beagmhéathrais nó éadroim do 2 shlisín aráin; 1 taespúnóg ola (síol ráibe, olóige, canóla, lus na gréine nó gránola) in aghaidh an duine nuair atá tú ag cócaráil.

Bianna agus Deochanna ina bhfuil a Lán Saille, Siúcra agus Salainn

 • Mínigh nach bhfuil aon chodanna molta do na bianna agus deochanna ón seilf ar bharr Phirimid an Bhia toisc nach bhfuil siad riachtanach don dea-shláinte.
 • Is fearr gan na bianna seo a bheith agat gach lá – uair nó dhó in aghaidh na seachtaine ina gcodanna beaga.

GNÍOMHAÍOCHT

Pirimid an Bhia

Nóta don Mhúinteoir: má bhíonn páiste atá éadulangach ar an lachtós nó a bhfuil ailléirge aige/ aici ar bhainne bó i do sheomra ranga, d’fhéadfá iad a scaoileadh saor ón ngníomhaíocht seo a leanas nó cuidiú leo páirt a ghlacadh ar bhealach eile.

Treoracha:

1. Déan liosta de na bealaí is fearr atá ag na daltaí
iad féin chun taitneamh a bhaint as na bianna ón ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ i rith an lae (m.sh. bainne i ngránach, iógart i gcaoineog torthaí, nó ceapaire cáise don lón). Bailigh moltaí ar an gclár bán nó ar an smeach-chairt.

Gníomhaíocht Bhreise

Ealaín Phirimid an Bhia: Bain úsáid as teimpléad phirimid an bhia atá curtha ar fáil ar an suíomh gréasáin Éire Shláintiúil (Healthy Ireland) chun do Phirimid Bia féin a thógáil. Ag baint úsáide as nuachtáin agus irisí, iarr ar na daltaí bia a aimsiú ó gach ceann de na grúpaí agus iad a ghreamú ar an seilf cheart.


BEIR LEAT ABHAILE É

Féach ar an suíomh gréasáin le haghaidh moltaí ar an gcaoi le do dhaltaí a spreagadh leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann leis an déirí a bheith mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Mar obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

1. Cur síos a dhéanamh ar na táirgí éagsúla de bhainne, iógart agus cháis ina gcuisneoir.

2. Iarraidh ar dhuine fásta cuidiú leo sneaic shláintiúil a dhéanamh le haghaidh a mbosca lóin ag baint úsá

PLEAN CEACHTA: Sóisearach
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Chun cuidiú le daltaí Pirimid an Bhia a thuiscint; eolas a scaipeadh faoin ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun foghlaim conas roghanna sláintiúla a dhéanamh maidir le bia.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cothú: An próiséás ina bhfaigheann agus ina n-úsáideann an corp na cothaithigh ó bhianna.
Cothaithigh: Substaintí a fhaighimid ónár mbia a sholáthraíonn an cothú atá riachtanach leis an gcorp a chaomhnú, m.sh. carbaihiodráití, próitéiní, saillte, vitimíní agus mianraí.
Fuinneamh ó Bhia: Fuinneamh a fhaigimid ón mbia a ithimid, a bhíonn ag teastáil ón gcorp le haghaidh gníomhaíochta siciúla agus meabhairghníomhaíochta.
Aiste Chothromaithe Bia: Ag ithe na ngrúpaí bia i méid na gcodanna atá molta.
Méid na gCodanna: Méid an bhia a thugtar do dhuine amháin de ghnáth.
Pirimid an Bhia: Léaráid a bhfuil cruth pirimide uirthi ina bhfuil na bianna leis na cothaithigh chéanna curtha le chéile i ngrúpaí.
Táirgí Déiríochta: Bainne agus tairgí déanta as bainne ar nós cáis agus iógart.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Céim 1: Réamhrá

 • Cuir Pirimid an Bhia ar taispeáint sa seomra ranga. Cuireann Pirimid an Bhia de chuid na Roinne Sláinte treoirlínte de bhia sláintiúil ar fáil dóibh siúd atá
  5 bliana d’aois agus níos sine. Iarr ar an rang na gnáthbhianna laethúla a thaitníonn leo a ainmniú agus iarr orthu na grúpaí ina bhfuil na bianna sin a aimsiú. Iarr ar na páistí na roghanna bia sláintiúla agus na cinn nach bhfuil chomh sláintiúil sin a phlé. Fiafraigh de na daltaí cén fáth a gceapann siad go bhfuil seilfeanna áirithe níos mó ná cinn eile.
 • Mínigh go bhfuil riachtanais éagsúla bia ag gach duine. Braitheann sé ar rudaí cosúil le méid an choirp, aois, inscne, agus an leibhéal gníomhaíochta.

Céim 2: Pirimid an Bhia

Ag tosú ag bun na pirimide agus tú ag bogadh aníos go barr na pirimide, mínigh gach seilf.

Glasraí, Sailéad agus Torthaí

Príomhfheidhm: Cuireann na bianna seo vitimíní, mianraí agus snáithín ar fáil.

Méid codanna: 5-7 gcuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: úll, oráiste, banana nó piorra amháin ar mheánmhéide; 10 bhfíonchaor; 16 shú craobh; 1⁄2 chupán glasraí cócaráilte (úr/reoite); babhla sailéid nó anraith glasraí de dhéantús baile.

Gránaigh Caiscín agus Aráin, Prátaí, Pasta agus Rís

Príomhfheidhm: Is iad na bianna ón seilf seo na foinsí fuinnimh is fearr le haghaidh do choirp.

Méid codanna: 3-5 chuid in aghaidh an lae do bhuachaillí. 3-4 chuid in aghaidh an lae do chailíní.

Aon chuid amháin: 2 shlisín tanaí aráin chaiscín; 1/3 de chupán de choirce leitean tirim; 2 ghnáthphráta nó 4 phráta bheaga; cupán amháin de phasta, rís, núdail nó cúscús atá cócaráilte.

Bainne, Iógart agus Cáis

Príomhfheidhm: Is foinsí tábhachtacha cailciam iad bainne, iógart agus cáis, mianra atá ag teastáil le haghaidh cnámh agus acla sláintiúla.

Méid codanna: 3 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 5 agus 8 mbliana d’aois; 5 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois.

Aon chuid amháin: Gloine bainne 200ml; pota iógairt 125g; nó píosa 25g de cháis chrua.

Feoil, Éanlaith, Iasc, Uibheacha, Pónairí agus Cnónna

Príomhfheidhm: Is foinsí maithe próitéine agus iarainn iad na bianna seo.

Méid codanna: 2 chuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: 50-75g de mhairteoil, muiceoil, uaineoil, feoil mhionaithe nó sicín atá cócaráilte agus trua; 100g d’iasc nó tófú atá cócaráilte; 2 ubh; 40g de chnónna nó síolta gan salann.

Leatháin agus Olaí Beagmhéathrais

Príomhfheidhm: Soláthraíonn leatháin agus olaí saillte riachtanacha ach níl siad ag teastáil ach i méideanna fíorbheag.

Méid codanna: Bain úsáid as an méid is lú agus is féidir.

Aon chuid amháin: 1 chuid de phaicéad leatháin beagmhéathrais nó éadroim do 2 shlisín aráin; 1 taespúnóg ola (síol ráibe, olóige, canóla, lus na gréine nó gránola) in aghaidh an duine nuair atá tú ag cócaráil.

Bianna agus Deochanna ina bhfuil a Lán Saille, Siúcra agus Salainn

 • Mínigh nach bhfuil aon chodanna molta do na bianna agus deochanna ón seilf ar bharr Phirimid an Bhia toisc nach bhfuil siad riachtanach don dea-shláinte.
 • Is fearr gan na bianna seo a bheith agat gach lá – uair nó dhó in aghaidh na seachtaine ina gcodanna beaga.

GNÍOMHAÍOCHT

Pirimid an Bhia

Nóta don Mhúinteoir: má bhíonn páiste atá éadulangach ar an lachtós nó a bhfuil ailléirge aige/ aici ar bhainne bó i do sheomra ranga, d’fhéadfá iad a scaoileadh saor ón ngníomhaíocht seo a leanas nó cuidiú leo páirt a ghlacadh ar bhealach eile.

Treoracha:

1. Déan liosta de na bealaí is fearr atá ag na daltaí
iad féin chun taitneamh a bhaint as na bianna ón ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ i rith an lae (m.sh. bainne i ngránach, iógart i gcaoineog torthaí, nó ceapaire cáise don lón). Bailligh moltaí ar an gclár bán nó ar an smeach-chairt.

Gníomhaíocht Bhreise

1. Dear biachlár: Iarr ar na daltaí a gcóipleabhair a úsáid chun a mbiachlár féin a dhearadh ag baint úsáide as na bianna is fearr leo (ach ag cinntiú go n-úsáideann siad treoirlínte Phirimid an Bhia). Is féidir leis na daltaí é seo a dhéanamh ina gcóipleabhair. B’fhéidir go mbeidh gá é seo a léiriú don rang ar dtús.

2. Ealaín Phirimid an Bhia: Bain úsáid as teimpléad phirimid an bhia atá curtha ar fáil ar an suíomh gréasáin Éire Shláintiúil (Healthy Ireland) chun do Phirimid Bia féin a thógáil. Ag baint úsáide as nuachtáin agus irisí, iarr ar na daltaí bia a aimsiú ó gach ceann de na grúpaí agus iad a ghreamú ar an seilf cheart.


BEIR LEAT ABHAILE É

Féach ar an suíomh gréasáin le haghaidh moltaí ar an gcaoi le do dhaltaí a spreagadh leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann leis an déirí a bheith mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Mar obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

 1. Cur síos a dhéanamh ar na táirgí éagsúla de bhainne, iógart agus cháis ina gcuisneoir.
 2. Iarraidh ar dhuine fásta cuidiú leo béile a dhearadh agus a ullmhú don teaghlach ag baint úsáide as an ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’.
 3. Tabhairt faoi shuirbhé teaghlaigh a chur i gcrích – an raibh an méid molta ón ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ á fháil ag an teaghlach gach lá? Cuir ceist ar na baill teaghlaigh cad iad na cineálacha bia déiríochta is fearr leo – bainne, iógart nó cáis? Cad é an t-oideas déiríochta is fearr leo?
PLEAN CEACHTA: Sinsearach
AMHARC

CUSPÓIRÍ

Chun cuidiú le daltaí Pirimid an Bhia a thuiscint; eolas a scaipeadh faoin ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála, agus chun foghlaim conas roghanna sláintiúla a dhéanamh maidir le bia.

Fad ama: (thart ar) 30 nóiméad.

NAISC CHURACLAIM

FOCLÓIR AN LAE

Cothú: An próiséás ina bhfaigheann agus ina n-úsáideann an corp na cothaithigh ó bhianna.
Cothaithigh: Substaintí a fhaighimid ónár mbia a sholáthraíonn an cothú atá riachtanach leis an gcorp a chaomhnú, m.sh. carbaihiodráití, próitéiní, saillte, vitimíní agus mianraí.
Fuinneamh ó Bhia: Fuinneamh a fhaigimid ón mbia a ithimid, a bhíonn ag teastáil ón gcorp le haghaidh gníomhaíochta siciúla agus meabhairghníomhaíochta.
Aiste Chothromaithe Bia: Ag ithe na ngrúpaí bia i méid na gcodanna atá molta.
Méid na gCodanna: Méid an bhia a thugtar do dhuine amháin de ghnáth.
Pirimid an Bhia: Léaráid a bhfuil cruth pirimide uirthi ina bhfuil na bianna leis na cothaithigh chéanna curtha le chéile i ngrúpaí.

DÍOSPÓIREACHT RANGA

Céim 1: Réamhrá

 • Cuir Pirimid an Bhia ar taispeáint sa seomra ranga. Cuireann Pirimid an Bhia de chuid na Roinne Sláinte treoirlínte de bhia sláintiúil ar fáil dóibh siúd atá
  5 bliana d’aois agus níos sine. Iarr ar an rang na gnáthbhianna laethúla a thaitníonn leo a ainmniú agus iarr orthu na grúpaí ina bhfuil na bianna sin a aimsiú. Iarr ar na páistí na roghanna bia sláintiúla agus na cinn nach bhfuil chomh sláintiúil sin a phlé. Fiafraigh de na daltaí cén fáth a gceapann siad go bhfuil seilfeanna áirithe níos mó ná cinn eile.
 • Mínigh go bhfuil riachtanais éagsúla bia ag gach duine. Braitheann sé ar rudaí cosúil le méid an choirp, aois, inscne, agus an leibhéal gníomhaíochta.

Céim 2: Pirimid an Bhia

Ag tosú ag bun na pirimide agus tú ag bogadh aníos go barr na pirimide, mínigh gach seilf.

Glasraí, Sailéad agus Torthaí

Príomhfheidhm: Cuireann na bianna seo vitimíní, mianraí agus snáithín ar fáil.

Méid codanna: 5-7 gcuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: úll, oráiste, banana nó piorra amháin ar mheánmhéide; 10 bhfíonchaor; 16 shú craobh; 1⁄2 chupán glasraí cócaráilte (úr/reoite); babhla sailéid nó anraith glasraí de dhéantús baile.

Gránaigh Caiscín agus Aráin, Prátaí, Pasta agus Rís

Príomhfheidhm: Is iad na bianna ón seilf seo na foinsí fuinnimh is fearr le haghaidh do choirp.

Méid codanna: 3-5 chuid in aghaidh an lae do bhuachaillí. 3-4 chuid in aghaidh an lae do chailíní.

Aon chuid amháin: 2 shlisín tanaí aráin chaiscín; 1/3 de chupán de choirce leitean tirim; 2 ghnáthphráta nó 4 phráta bheaga; cupán amháin de phasta, rís, núdail nó cúscús atá cócaráilte.

Bainne, Iógart agus Cáis

Príomhfheidhm: Is foinsí tábhachtacha cailciam iad bainne, iógart agus cáis, mianra atá ag teastáil le haghaidh cnámh agus acla sláintiúla.

Méid codanna: 3 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 5 agus 8 mbliana d’aois; 5 chuid in aghaidh an lae dóibh siúd atá idir 9 agus 18 mbliana d’aois.

Aon chuid amháin: Gloine bainne 200ml; pota iógairt 125g; nó píosa 25g de cháis chrua.

Feoil, Éanlaith, Iasc, Uibheacha, Pónairí agus Cnónna

Príomhfheidhm: Is foinsí maithe próitéine agus iarainn iad na bianna seo.

Méid codanna: 2 chuid in aghaidh an lae.

Aon chuid amháin: 50-75g de mhairteoil, muiceoil, uaineoil, feoil mhionaithe nó sicín atá cócaráilte agus trua; 100g d’iasc nó tófú atá cócaráilte; 2 ubh; 40g de chnónna nó síolta gan salann.

Leatháin agus Olaí Beagmhéathrais

Príomhfheidhm: Soláthraíonn leatháin agus olaí saillte riachtanacha ach níl siad ag teastáil ach i méideanna fíorbheag.

Méid codanna: Bain úsáid as an méid is lú agus is féidir.

Aon chuid amháin: 1 chuid de phaicéad leatháin beagmhéathrais nó éadroim do 2 shlisín aráin; 1 taespúnóg ola (síol ráibe, olóige, canóla, lus na gréine nó gránola) in aghaidh an duine nuair atá tú ag cócaráil.

Bianna agus Deochanna ina bhfuil a Lán Saille, Siúcra agus Salainn

 • Mínigh nach bhfuil aon chodanna molta do na bianna agus deochanna ón seilf ar bharr Phirimid an Bhia toisc nach bhfuil siad riachtanach don dea-shláinte.
 • Is fearr gan na bianna seo a bheith agat gach lá – uair nó dhó in aghaidh na seachtaine ina gcodanna beaga.

GNÍOMHAÍOCHT

5 cheann in Aghaidh an Lae den Déirí ar feadh an tSaoil

Nóta don Mhúinteoir: má bhíonn páiste atá éadulangach ar an lachtós nó a bhfuil ailléirge aige/ aici ar bhainne bó i do sheomra ranga, d’fhéadfá iad a scaoileadh saor ón ngníomhaíocht seo a leanas nó cuidiú leo páirt a ghlacadh ar bhealach eile.

Treoracha:

1. Déan liosta de na bealaí is fearr atá ag na daltaí
iad féin chun taitneamh a bhaint as na bianna ón ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ i rith an lae (m.sh. bainne i ngránach, iógart i gcaoineog torthaí, nó ceapaire cáise don lón). Bailligh moltaí ar an gclár bán nó ar an smeach-chairt.

2. Iarr ar na daltaí an bhileog oibre 5 Cheann in Aghaidh an Lae den Déirí ar Feadh an tSaoil a chríochnú. Iarr orthu smaoineamh ar bhealaí nua inar féidir leo an grúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ a chur isteach san aiste bia atá acu.


BEIR LEAT ABHAILE É

Féach ar an suíomh gréasáin le haghaidh moltaí ar an gcaoi le do dhaltaí a spreagadh leis an teachtaireacht a thógáil abhaile faoin tábhacht a bhaineann leis an déirí a bheith mar chuid d’aiste chothromaithe bia agus stíl shláintiúil mhaireachtála. Mar obair bhaile is féidir leat iarraidh ar do dhaltaí:

 1. Cur síos a dhéanamh ar na táirgí éagsúla bainne, iógairt agus cáise ina gcuisneoir.
 2. Iarraidh ar dhuine fásta cuidiú leo béile a dhearadh agus a ullmhú don teaghlach ag baint úsáide as an ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’.
 3. Tabhairt faoi shuirbhé teaghlaigh a chur i gcrích – an raibh an méid molta ón ngrúpa bia ‘bainne, iógart agus cáis’ á fháil ag an teaghlach gach lá? Cuir ceist ar na baill teaghlaigh cad iad na cineálacha bia déiríochta is fearr leo – bainne, iógart nó cáis? Cad é an t-oideas déiríochta is fearr leo?
CLOSE

Will you be joining our competition this year? Find out more